Tarifes

Tarifes

Consulta les tarifes per zones

ABONAMENTS

Il·lim. = il·limitat. Es refereix al fet que la targeta té viatges “infinits” durant un temps.

Unip. = unipersonal. Aquest tipus de targeta només pot utilitzar-la una persona i és obligatori disposar d’identificació.

Multip.= multipersonal. Diverses persones poden utilitzar la mateixa targeta.

Els abonaments T10, T20, T30 i T40 poden ser utilitzats amb dos viatges a la zona 2 i amb tres viatges a la zona 3.

Els abonament temporals (setmanal i mensual) s’activaran al primer ús.

La fiança del suport magnètic o de contacte dels abonaments tindrà un preu màxim de 3 euros, i l’haurà de satisfer l’usuari.

El bitllet d’anada i tornada caducarà al cap de 15 dies de la data de validació (primer ús) del bitllet.

El servei és gratuït per als nens menors de tres anys.

DURADA BITLLET

La durada de validesa de cada viatge vindrà definida segons el tipus de bitllet:

Zona 1 – 60 minuts de validesa
Zona 2 – 70 minuts de validesa
Zona 3 – 90 minuts de validesa

L’usuari es podrà moure lliurement entre les diferents línies de la zona (sense importar quina sigui la concessionària) en la qual s’ha validat el bitllet sempre i quan es realitzi el transbordament en el termini definit en el quadre anterior i es mantingui la direcció del recorregut.

Els abonaments T-Setmanal, T-Mensual, T-Semestral i T-Anual són vàlids per a totes les zones.

Tarifes des de l'1 de setembre

Tarifes des de l'1 de setembre

Tarifes des de l'1 de setembre

Mapa complet i per zones

20221214_planoltotesleslinies