Avís legal

Avís legal

Coopalsa (UTE formada per Cooperativa Interurbana Andorrana SA + Transpisa) i Autocars Nadal SA són les empreses concessionàries encarregades de gestionar les línies de transport regular de viatgers d’Andorra.

Protecció dades personals

En aquest lloc web (www.bus.ad) no es recull cap dada personal sense el consentiment del client. Les dades personals que el client facilita no es cedeixen ni es venen a tercers. Les dades que es sol·liciten són les estrictament necessàries i imprescindibles per a poder proporcionar una resposta o una prestació de servei al client. Aquestes dades poden ser utilitzades només per a finalitats comercials com l’enviament d’ofertes puntuals, a través de correu electrònic, i que poden ser d’interès per al client.

Drets de l’usuari

Les dades personals recollides en aquesta Web es tractaran única i exclusivament amb la finalitat descrita en la Protecció de dades personals i no s’utilitzaran per a cap altra finalitat. En qualsevol moment els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, oposició, correcció i supressió de les seves dades de caràcter personal segons la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. Aquests drets els pot exercir l’usuari davant del responsable del tractament de les dades, mitjançant una sol·licitud per carta o correu electrònic al domicili social de les empreses :

COOPALSA
Av. Príncep Benlloch, 26
AD500 Andorra la Vella
(Principat d’Andorra)
cooperativa@interurbana.ad

AUTOCARS NADAL SA
Av. Tarragona, 44-46
AD500 Andorra la Vella
(Principat d’Andorra)
info@autocarsnadal.com

Portal web

Les dues empreses concessionàries de les línies de transport nacional de viatges (Coopalsa i Autocars Nadal SA) es reserven el dret en tot moment de modificar les dades de la pàgina web mitjançant l’actualització de la mateixa.
Coopalsa i Autocars Nadal SA no podran ésser considerades responsables per qualsevol dany, directa o indirectament, que resulti d’alguna informació de continguts a la web.
L’usuari es compromet a no utilitzar en aquesta pàgina web, informació que pugui comportar responsabilitat civil o penal, i es compromet així mateix a no difondre a través de la pàgina web informació il·legal, contrària a l’ordre públic o difamatòria.

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitatiu, l’usuari, d’acord amb la legislació vigent, haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per COOPALSA i AUTOCARS NADAL SA.

Tot el contingut que pugui ser descarregat del Portal www.bus.ad és per a ús personal i no pot ser utilitzat per a altres fins, qualssevol que siguin, ni cedit a tercers.

En cas de litigi entre les parts, es procedirà a la seva resolució mitjançant els Tribunals Andorrans.