Afectacions amb motiu de la visita de S.M. els Reis d’Espanya

Afectacions a totes les línies degut a la visita de S. M. els Reis d'Espanya els dies 25 i 26 de març